top of page

Wanneer kan een werkgever een werknemer aan een concurrentiebeding houden?

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen, waarmee de werkgever de werknemer verbiedt om na vertrek werkzaam te zijn voor de concurrent. Een variant hiervan is het relatiebeding, dat de werknemer verbiedt om klanten en relaties van de werkgever te benaderen.


Maar mag dat eigenlijk wel? Het antwoord is, zoals zo vaak bij juridische kwesties: dat hangt ervan af.


Bedoeling concurrentiebeding arbeidsovereenkomst


Een concurrentie- en relatiebeding is bedoeld om te voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie of klanten(bestanden) bij een concurrent belanden. Het moet dienen ter bescherming van de know-how en bedrijfsgeheimen van het bedrijf.


Het concurrentiebeding is dus niet bedoeld om werknemers aan de werkgever te binden en tegen hun zin vast te houden. Uit onderzoek blijkt echter dat veel werkgevers het beding daarvoor wel gebruiken. Ook wordt het concurrentiebeding door de werkgever vaak bij ontslag ingezet bij onderhandelingen over de ontslagvergoeding.


Functie werknemer


Bij de beoordeling of een concurrentiebeding dient ter bescherming van bedrijfsgevoelige kennis en informatie, kunnen een aantal factoren een rol spelen. Zoals de functie van de werknemer. Werknemers die werkzaam zijn in de toplagen van een bedrijf hebben vaak toegang tot strategische plannen en andere concurrentiegevoelige informatie.


Het bedrijf heeft er dan vaak recht en belang bij dergelijke informatie te beschermen. In het algemeen wordt aangenomen dat dat soort concurrentiegevoelige informatie na een half jaar tot een jaar zal zijn informatie verouderd. Deze termijn wordt dan ook vaak gebruikt in concurrentiebedingen voor dergelijke werknemers.


Beperking concurrentiebeding in lengte of geografisch gebied


Verder mag de reikwijdte van een concurrentiebeding niet te ruim zijn. Het is daarom altijd aan te raden het concurrentie- en/of relatiebeding op enige wijze te beperken. Dat kan in tijd, bijvoorbeeld voor het handhaven van een periode van een jaar. In sommige gevallen kan ook het geografische gebied waarbinnen het beding gelding heeft worden beperkt. Bij een relatiebeding kan het goed zijn de klanten en/of relaties waarmee geen contact mag worden onderhouden specifiek te benoemen.


Belangenafweging werkgever en werknemer


Hoe ruimer het beding, hoe meer een werkgever zal moeten aantonen dat het beding redelijk en billijk is. Als het tot een rechtszaak komt, zal de rechter altijd een belangenafweging maken tussen de belangen van de werkgever en de belangen van de werknemer.


De belangen van de werknemer bestaan vaak uit de vrijheid over te stappen naar een nieuwe baan met bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden of een hoger salaris.


De werkgever kan er belang bij hebben te voorkomen dat de werknemer bepaalde informatie over het bedrijf meeneemt naar de concurrent. Ook kan het relevant zijn dat de werkgever in de werknemer heeft geïnvesteerd door middel van opleidingen of cursussen.


Juridisch advies concurrentiebeding


Heb je vragen over de toepassing van een concurrentiebeding in jouw situatie? Meen je dat het concurrentiebeding onredelijk is en wil je het aanvechten? Of houdt een werknemer zich niet aan het concurrentiebeding en wil je weten wat je hiertegen kunt doen?


Ik ben een ervaren jurist en heb talloze werknemers en werkgevers voorzien van arbeidsrechtelijk juridisch advies. Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.Comments


bottom of page