top of page

Privacyverklaring

LSH Legal, gevestigd in Spanje als autonomo op het adres Apartado Postal 49, 35110, Vecindario, Las Palmas, is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 15 augustus 2019.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, verzamelen wij de informatie die u ons geeft, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens om u te laten weten of wij u van dienst kunnen zijn. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door LSH Legal:

·       Voor- en achternaam

·       E-mailadres

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       IP-adres

·       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een nieuwe zaak via deze website te melden

Daarnaast verzamelen we het internetprotocoladres (IP) dat wordt gebruikt om uw computer of mobiele apparaat met internet te verbinden; evenals andere informatie die ziet op deze verbinding, zoals informatie over uw (mobiele) besturingssysteem, het type internetbrowser dat u gebruikt, uw unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

We kunnen softwaretools gebruiken om informatie over uw bezoek aan onze website te verzamelen, zoals de duur van een bezoek aan de website en de verschillende onderdelen daarvan, responstijden van pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van pagina’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LSH Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       om u te kunnen e-mailen of bellen om onze dienstverlening met u te bespreken;

·       om een zaak voor u te starten en juridische diensten aan u te leveren als u dat wenst;

·       om de werking van onze website te kunnen verbeteren.

·       om te controleren of geen tegenstrijdige belangen worden gediend;

·       om de betrouwbaarheid van de ingezonden informatie te kunnen toetsen en fraude en witwassen tegen te gaan;

·       LSH Legal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor overige doeleinden en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming of ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Enkel als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde dienst, geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen.

Onze website wordt gehost op het Wix.com-platform in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, databases en de algemene Wix.com-applicaties. Wix.com slaat uw gegevens op op beveiligde servers achter een firewall.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Cookies die wij gebruiken

LSH Legal maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (‘cookies’) om de activiteit op onze website te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat u in dat geval niet langer alle functies van onze website kunt gebruiken.

Hieronder wordt beschreven van welke cookies gebruik worden gemaakt.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Deze cookies worden anoniem gebruikt en hebben dus weinig impact op uw privacy.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u hebt bekeken. Wij kunnen onze website daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op het systeem en de website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om (de werking van) onze website te optimaliseren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We delen geen gegevens met Google, dit hebben we uitgeschakeld.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website. 

Kinderen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lisa@lslegal.online, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LSH Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via lisa@lshlegal.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LSH Legal. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lisa@lshlegal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

bottom of page