top of page

Waar dien je als werkgever op te letten bij een overeenkomst met een freelancer?

Veel werkgevers kiezen er tegenwoordig voor om medewerkers als freelancer in te huren. Op die wijze wordt toepassing van het arbeidsrecht voorkomen, zodat geen sprake is van ontslagbescherming, de werkgever geen loonbelasting hoeft te betalen en er ook geen loon tijdens ziekte doorbetaald hoeft te worden.


Bij het sluiten van een freelance overeenkomst - juridisch is dat een overeenkomst van opdracht - is het essentieel te letten op een aantal zaken. Anders kan de overeenkomst alsnog als arbeidsovereenkomst aangemerkt worden.


Freelance overeenkomst


Ook als op papier sprake is van een freelance overeenkomst of overeenkomst van opdracht, zal een rechter namelijk oordelen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst als er een gezagsverhouding bestaat tussen werkgever en werknemer.


Gezagsverhouding


Het is dus van groot belang zoveel mogelijk indicaties voor het bestaan van een gezagsverhouding, en dus een arbeidsovereenkomst, te voorkomen. Zeker aangezien er op grond van de wet ook nog eens een rechtsvermoeden is voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dat is het geval als een medewerker gedurende drie opeenvolgende maanden minimaal twintig uur per maand betaalde arbeid verricht.


Vrijheid van de opdrachtnemer


In een overeenkomst van opdracht dient de freelancer de vrijheid te hebben om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren. De werkgever, die in dit kader opdrachtgever wordt genoemd, mag alleen aanwijzingen en instructies geven die passen binnen het kader van die opdracht.


Het is daarom aan te raden in de overeenkomst zo weinig mogelijk strikte instructies, richtlijnen en protocollen die de freelancer dient op te volgen op te nemen.


Betaling freelancer


Verder is de wijze waarop de freelancer wordt betaald van belang. Indien de freelancer uren factureert is er minder snel sprake van een arbeidsverhouding dan wanneer er elke maand een vast bedrag aan salaris wordt uitgekeerd. Ook is het relevant of er vakantie, ziekte- en verlofdagen doorbetaald worden.


Bedoeling van partijen


Een rechter zal ook altijd kijken naar de bedoeling van beide partijen. Als duidelijk is dat zowel de werkgever als de freelancer de bedoeling hadden een overeenkomst van opdracht te sluiten, zal de rechter daar ook sneller in meegaan. Het is daarom aan te raden de termen opdrachtgever, opdrachtnemer en overeenkomst van opdracht te gebruiken in de communicatie met de medewerker (in plaats van de termen werkgever, werknemer en arbeidsovereenkomst).


Opzegtermijn in freelance overeenkomst


Bij het inhuren van een freelancer kan je er als werkgever ook op andere manieren voor zorgen dat de freelancer het gewenste werk op de gewenste wijze verricht. Het is daarom in ieder geval aan te raden in de freelance overeenkomst op te nemen dat de werkgever gerechtigd is de overeenkomst te allen tijde op te zeggen.Wil je hier meer over weten of heb je een freelance overeenkomst nodig? Ik ben een ervaren jurist, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het contractenrecht. Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact met me opnemen. Ik zal je dan direct laten weten wat ik voor je kan doen

Comments


bottom of page