top of page

Kan je als werkgever werknemers verplichten naar kantoor te komen?

Het kabinet doet al bijna een jaar de oproep zoveel mogelijk thuis te werken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Sommige werkgevers verplichten werknemers wel gewoon naar de werkplek te komen. Als thuiswerken niet mogelijk is mag dat. Maar hoe zit het juridisch als thuiswerken wel mogelijk is?


De overheid raadt werkgevers en werknemers aan hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dat leidt echter niet altijd tot een oplossing, bijvoorbeeld als een werkgever niet wil meedenken of als een werknemer onredelijke eisen stelt.


Geen recht op thuiswerken en werkweigering


Allereerst is van belang dat werknemers, ook nu in tijden van COVID-19, geen recht op thuiswerken hebben. Als je als werknemer niet naar de werkplek komt, terwijl de werkgever dat wel van je verlangt, kan dat als werkweigering worden opgevat. Werkweigering is een geldige reden voor ontslag.


Het is dus de vraag of de rechter het als werkweigering opvat als een werknemer in verband met corona niet naar de werkplek wil komen. De Rechtbank Limburg oordeelde in oktober 2020 dat geen sprake was van werkweigering bij een vrouw die tot een risicogroep behoorde en niet naar kantoor wilde komen omdat de werkgever onvoldoende had gezorgd voor een veilige werkplek.


Veilige werkplek


Het lijkt er dus op dat de werknemer verplicht is naar kantoor te komen als de werkgever heeft gezorgd voor een veilige werkplek.


Een werkplek zal pas als veilig worden aangemerkt als die voldoet aan de RIVM-richtlijnen. Zo moet de werkgever er op verschillende manier voor zorgen dat er voldoende afstand kan worden gehouden. Er moeten er vaste looproutes gemaakt worden, het maximum aantal personen per ruimte moet nageleefd worden, medewerkers moeten getraind worden en bezoekers gespreid ontvangen. Ook moet er voor gezorgd worden dat de hygiënemaatregelen nageleefd worden, er voldoende wordt geventileerd en dat mensen met klachten thuis blijven.


Veilige werkplek en thuiswerken


Een werkplek die voldoet aan de RIVM richtlijnen zal als veilige werkplek aangemerkt worden. De werknemer zal dan gewoon naar kantoor moeten komen indien de werkgever dat wenst. Als dat niet (voldoende) het geval is, zal de werkgever zijn werknemers tegen blootstelling aan het coronavirus moeten beschermen door hen de gelegenheid tot thuiswerken te geven.Als je te maken hebt met een arbeidsconflict, kan het goed zijn juridisch advies in te winnen. Ik ben een ervaren jurist, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact met me opnemen.

Comentarios


bottom of page