top of page

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer

Voor arbeidsongeschikte werknemers geldt een ontslagverbod: zij mogen niet ontslagen worden zolang ze ziek zijn. Na twee jaar stopt het ontslagverbod. Een zieke werknemer mag dan ontslagen worden. Maar de werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen. Hij dient daarvoor bepaalde inspanningen te verrichten.


Ontslag met wederzijds goedvinden


Het ontslaan van een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan op twee manieren. De eerste manier is een ontslag met ‘wederzijds goedvinden’, dat wil zeggen met instemming van de werknemer. Een ontslag met wederzijds goedvinden wordt bereikt door een overeenkomst met de werknemer te sluiten over zaken als de ontslagvergoeding.


Aanvraag ontslag bij UWV


De tweede manier is door goedkeuring bij het UWV aan te vragen. Het aanvragen van ontslag bij het UWV loopt via een procedure die een aantal weken in beslag neemt.


Re-integratieverslag UWV


De werknemer kan voor afloop van de termijn van 2 jaar een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.


De UWV zal het re-integratieverslag dan beoordelen. Als het UWV oordeelt dat er te weinig is gedaan aan de re-integratie van de werknemer, kan de werkgever verplicht worden het loon langer door te betalen. De werknemer mag gedurende die periode ook niet ontslagen worden.


Slapend dienstverband


Als de werknemer niet wordt ontslagen na 2 jaar ziekte, is sprake van een slapend dienstverband. Er hoeft dan geen loon meer worden uitbetaald. De werkgever behoudt wel bepaalde verplichtingen, zoals de verplichting tot re-integratie en het aanbieden van passend werk.


Xella: instemmen redelijk voorstel werknemer


De Hoge Raad heeft in de zogeheten de Xella-uitspraak bepaalt dat als de werkgever geen of onvoldoende inspanningen verricht om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen na twee jaar ziekte, de werkgever verplicht is in te stemmen met een redelijk voorstel van werknemer tot beëindiging van dat dienstverband.


Ontslagvergoeding vaak transitievergoeding


Een dergelijk voorstel zal meestal zien op de hoogte van de ontslagvergoeding. In veel gevallen heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. De werkgever kan daarvoor compensatie krijgen.


Juridisch advies beëindiging arbeidsovereenkomst


Heb je vragen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer? Of wil je weten op hoeveel ontslagvergoeding je recht hebt bij ziekte? Ik ben een ervaren jurist gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact met me opnemen. Ik zal je dan direct laten weten wat ik voor je kan doen.

Comments


bottom of page