top of page

Hoe krijg je als slachtoffer een schadevergoeding in een strafzaak?

Als je slachtoffer bent van een misdrijf, zoals vernieling, inbraak of mishandeling, heb je vaak schade geleden. Die schade kan bestaan uit materiële schade, zoals kapotte spullen door een vernieling of kapotte kleding door een geweldsmisdrijf. De schade kan ook bestaan uit immateriële schade, zoals angsten die je aan het misdrijf hebt overgehouden.


Wanneer de dader voor het misdrijf wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie, kun je als slachtoffer schadevergoeding krijgen in de strafzaak tegen de dader.


Het kan soms lastig zijn dat goed te doen. Daarom is het goed hierover juridisch advies van een ervaren jurist in te winnen. In deze blog leg ik de belangrijkste punten uit.


Schadevergoeding voor het slachtoffer


Het voordeel van schadevergoeding krijgen in het strafproces tegen de dader, is dat je de schade relatief snel vergoed kunt krijgen. Je hoeft niet zelf achter de dader aan om ervoor te zorgen dat de schadevergoeding daadwerkelijk betaald wordt. Dat doet de Nederlandse staat namelijk voor je. Als je zelf een rechtszaak start tegen de dader, een civiele zaak, is dat niet het geval. Bij een strafzaak schiet de Nederlandse staat de toegewezen schadevergoeding in sommige gevallen zelfs voor.


Vordering benadeelde partij


Je kunt een schadevergoeding krijgen door een formulier in te dienen bij het Openbaar Ministerie. Dat formuleer heet een vordering benadeelde partij. Op dat formulier moet je de schade die je hebt geleden invullen en zoveel mogelijk voorzien van bewijsstukken.


Welke schadevergoeding wordt aan het slachtoffer toegekend


Alleen de schade die als rechtstreeks gevolg van het strafbare feit kan worden aangemerkt, zal als schadevergoeding voor het slachtoffer worden toegewezen.


De schadevergoeding is niet daarom altijd gelijk aan het aankoopbedrag van een zaak die kapot is gegaan. Als het bijvoorbeeld gaat om kapotte spullen, zal alleen de waarde van de spullen ten tijde van het misdrijf worden toegewezen als schadevergoeding.


Als de spullen nog gerepareerd kunnen worden, kun je de kosten van de reparatie vergoed krijgen als schadevergoeding. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van de diefstal van jouw auto die daarbij beschadigd is geraakt. Als de dader wordt veroordeeld voor diefstal, vernieling of een ander misdrijf waardoor die schade is veroorzaakt, kun je de kosten van de reparatie vergoed krijgen als slachtoffer.


Andere schadeposten die in een strafzaak vergoed kunnen worden zijn medische kosten of inkomensverlies omdat je als slachtoffer een tijd niet (volledig) hebt kunnen werken als gevolg van het misdrijf.


Psychische schade


De schade die je als slachtoffer vergoed kunt krijgen kan ook psychische of immateriële schade zijn. Denk bijvoorbeeld aan pijn, spanningsklachten, angsten of verdriet als gevolg van het misdrijf.


De hoogte van het bedrag dat je als immateriële schade toegewezen kunt krijgen is afhankelijk van de onderbouwing daarvan. Daarbij helpt het als je bewijsstukken kunt overleggen, zoals het journaal van een dokter of een verklaring van een psycholoog. Een rechter zal het toe te wijzen bedrag baseren op een vergelijking met eerdere soortgelijke uitspraken.


Juridisch advies schadevergoeding slachtoffer


Het is daarom goed een jurist in te schakelen bij het vorderen van schadevergoeding in een strafzaak tegen de dader. Een ervaren jurist kan je vertellen hoe je als slachtoffer de schade het kunt onderbouwen en welk bedrag aan schade je het best kunt vorderen. Op deze manier kun je de kans dat zoveel mogelijk schadevergoeding wordt toegewezen vergroten.


Ben je slachtoffer van een misdrijf en heb je schade geleden? Neem dan nu vrijblijvend contact met mij op. Ik zal je altijd snel laten weten wat ik voor je kan doen.Comments


bottom of page