top of page

Hoe werkt de regeling voor werktijdverkorting voor het coronavirus?

Bedrijven die momenteel in financiële problemen komen door het coronavirus kunnen bij de overheid een vergoeding aanvragen voor hun loonkosten.


Werktijdverkorting


De laatste tijd hebben al meer dan 27.000 bedrijven een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan.


De overheid verstrekte een vergunning voor werktijdverkorting als een bedrijf kon aantonen dat gedurende 2 tot 24 weken door bijzondere omstandigheden, zoals de uitbraak van het coronavirus, er minimaal 20 procent minder werk is dan normaal.


Als de vergunning werd toegekend, moest de werkgever zich melden bij het UWV waar hij een tijdelijke WW-uitkering voor de werknemers kon aanvragen. Het UWV vergoedde dan 75% van de niet-gewerkte uren waarvoor een vergunning was afgegeven achteraf, ook wel deeltijd-WW genoemd.


Deze uitkering werd maximaal voor zes weken verstrekt, waarna er een verlenging van de vergunning kon worden aangevraagd. De werktijdverkorting mocht maximaal 24 weken duren.


Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid


In verband met het grote beroep op de regeling voor werktijdverkorting door het corona virus, heeft de overheid deze regeling geschrapt en in plaats daarvan het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. De overheid denkt werkgevers hiermee beter en sneller tegemoet te kunnen komen.


Momenteel is het nog niet mogelijk een aanvraag NOW te doen, maar al gedane aanvragen voor werktijdverkorting zullen worden beschouwd als aanvragen voor de NOW.

Werkgevers kunnen een aanvraag voor de NOW indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling ziet op omzetdaling vanaf 1 maart 2020 hetgeen met terugwerkende kracht toegekend kan worden.


Hiermee kunnen werknemers met een vast én met een flexibel contract, dus ook oproepkrachten, normaal worden doorbetaald. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden.


Voorwaarden toekenning


Bij een aanvraag NOW dient werkgever zich vooraf te committeren aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aan te vragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.


Verder dient de werkgever tenminste 20% omzetverlies te verwachten. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, tot maximaal 90% van de loonsom. Als bijvoorbeeld 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonkosten van de werkgever.


Ook zal het UWV op basis van de aanvraag vooraf een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming aan de werkgever verstrekken.


Werknemers


Zowel voor werktijdverkorting als voor de nieuwe NOW geldt dat werknemers hier nauwelijks iets van merken, zij krijgen hun salaris namelijk gewoon doorbetaald.


Een werknemer hoeft zelf geen gegevens aan te leveren bij het UWV en er worden geen WW-rechten verbruikt wanneer gebruik gemaakt wordt van de NOW.


Heeft u vragen over deze regeling of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op.Comments


bottom of page