top of page

Hoe ongekend is de anonimiteit van de advocaten in het Marengo proces?

Vandaag kwamen de anonieme advocaten van kroongetuige Nabil B. voor het eerst (uitvoerig) aan het woord. Zij waren niet aanwezig in de beveiligde rechtbank de bunker in Amsterdam Osdorp en volgden het proces via een beeld- en geluidsverbinding. Op het moment dat zij tijdens de zitting aan het woord kwamen, spraken zij via de (haperende) geluidsverbinding met een stemvervormer.


Marengo


Het is de bedoeling dat de identiteit van de advocaten volledig geheim blijft. Hun namen zullen niet in het dossier worden genoemd en zelfs de rechters, officieren van justitie en advocaten van de verdachten weten niet wie zij zijn.


Ook de rechters en officieren van justitie in dit proces hebben de media verzocht hun namen en afbeeldingen niet te publiceren.


Het is nooit eerder voorgekomen in Nederland dat de identiteit van procespartijen zo vergaand wordt afgeschermd. Wat wel vaker is voorkomen is dat de identiteit van (bedreigde) getuigen of verdachten wordt afgeschermd.


Bedreigde getuige


Wanneer een getuige bedreigd wordt en voor ernstige represailles vreest wanneer zijn identiteit bekend zou worden, kan zijn identiteit afgeschermd worden. Dat is een vergaande maatregel, omdat het verhoor van een anonieme bedreigde getuige bijna altijd buiten aanwezigheid van de verdediging plaatsvindt. Daardoor kan de verdediging deze verklaring maar beperkt toetsen. Om deze reden heeft de verklaring van een dergelijke bedreigde getuige minder grote bewijswaarde dan de verklaring van een niet-anonieme getuige.


Beperkt anonieme getuige


Het is ook mogelijk een getuige of slachtoffer als 'beperkt anonieme getuige' aan te merken. Dit gebeurt wanneer deze getuige overlast zou kunnen ondervinden of in de uitoefening van zijn beroep zal worden belemmerd door het afleggen van een verklaring. Zo is het onder omstandigheden mogelijk anoniem aangifte te doen.


Dergelijke getuigen kunnen wel op de terechtzitting kunnen worden ondervraagd. Wel kunnen er dan maatregelen genomen worden om onthulling van de gegevens van het slachtoffer of de getuige te voorkomen, denk aan gezichtsverhullende maatregelen, zoals het aanbrengen van snorren en baarden of het gebruik van stemvervormers.


Afschermen identiteit verdachten


Ook komt het wel eens voor dat de identiteit van verdachten wordt afgeschermd wanneer sprake is van bedreigingen. Dit gebeurt met name wanneer politieagenten verdacht worden van een strafbaar feit. Zo werd de identiteit van de agent die terechtstond voor het doodschieten van de 17-jarige Rishi Chandrikasing afgeschermd. In de rechtszaal zat deze agent in een afgeschermd hokje. Hetzelfde gebeurde in de zaak tegen de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez. Ook hun stem werd tijdens de rechtszitting vervormd.


Vragen?

Voor vragen of als u zelf hulp nodig heeft bij een strafzaak, aarzel dan niet contact op te nemen. LS Legal is gespecialiseerd in de bijstand aan zowel verdachten als slachtoffers.

Comentários


bottom of page