top of page

Het ontslaan van werknemers in verband met het coronavirus

Op dit moment vragen veel werkgevers zich af of het mogelijk is werknemers te ontslaan in verband met (financiële) problemen die zijn ontstaan door het coronavirus.


Ontslag economische redenen: toestemming UWV


Als je als werkgever een werknemer wilt ontslaan op grond van economische redenen, heb je daarvoor toestemming van het UWV nodig. Het UWV verleent een dergelijke toestemming niet zomaar. Wel zal die toestemming in ieder geval worden verleend als het bedrijf in zodanige financiële problemen verkeert dat het een keuze is tussen het aanvragen van een faillissement of het ontslaan van een (aantal) werknemer(s).


Ontslag op staande voet


Ook kunnen er conflicten tussen werkgever en werknemer ontstaan als gevolg van het coronavirus. Zo kan een werkgever weigeren voldoende maatregelen te treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals het inperken van vergaderingen waarbij medewerkers onvoldoende afstand van elkaar houden.


Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin werknemer(s) weigeren nog langer op de werkplek te verschijnen. De werkgever kan dat opvatten als werkweigering en de werknemer(s) op staande voet ontslaan.


Een ontslag op staande voet kan altijd worden aangevochten. Dit is in een dergelijk geval zeker aan te raden, aangezien het de vraag is of een dergelijk ontslag stand zal houden.


Een ontslag op staande voet mag namelijk alleen worden gegeven als er sprake is van een dringende reden, veroorzaakt door de werknemer, waardoor van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.


Niet verschijnen werkplek en werkweigering


Uit eerdere rechtspraak blijkt dat wanneer een werknemer zich onveilig voelt op de werkplek en dat ook jegens de werkgever heeft aangeven, de werkgever dat serieus dient te nemen en moet onderzoeken. De werkgever mag het feit dat een werknemer om die reden niet langer op de werkplek verschijnt niet zomaar als (onterechte) werkweigering opvatten.


Dit oordeelde het gerechtshof Amsterdam in een geval waarin de werknemer stelde tegen haar zin in lichamelijk te zijn betast door een collega, waarna zij niet meer op de werkplek verscheen terwijl zij niet arbeidsongeschikt werd geacht. Dit vatte de werkgever op als werkweigering. Nadat de werkgever de werknemer een aantal maal had verzocht haar werkzaamheden te hervatten, waaraan zij geen gehoor gaf, had hij haar op staande voet ontslagen. Volgens het gerechtshof was het gegeven ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar van de werkgever, waardoor er aan de werknemer een billijke vergoeding werd toegekend.


Wanneer een door de werkgever aan de werknemer gegeven opdracht echter duidelijk en redelijk is, is het hardnekkig weigeren daaraan te voldoen, zeker wanneer daarvoor al eerder gewaarschuwd is, wél een dringende reden voor ontslag op staande voet.


Ontbinden arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter


Indien ontslag op staande voet een te vergaand middel is, omdat geen sprake is van een dringende reden zoals bij een ‘blote’ werkweigering, kan van de werkgever redelijkerwijs worden gevergd dat deze de werknemer niet op staande voet ontslaat maar een ontbindingsprocedure start om zo te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit is een procedure bij de kantonrechter waarbij het niet verplicht is een advocaat in te schakelen.


Mogelijkheid tot thuiswerken


Of een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig beëindigd kan worden in geval van (financiële) problemen of een conflict betreffende het coronavirus, en wat de beste manier voor is, is afhankelijk van de omstandigheden.


In het geval dat werknemers weigeren nog langer naar de werkplek te komen, in verband met angst voor verspreiding van het coronavirus, zal het in ieder geval een belangrijke factor zijn of thuiswerken in de betreffende branche mogelijk is.


Aanvechten ontslag


In alle gevallen is het als werknemer mogelijk je tegen een (aanstaand) ontslag te verweren. Ook voor de werkgever die met dit soort kwesties kampt is het raadzaam, zeker aangezien hier nog geen rechtspraak over is, hierover vooraf juridisch advies in te winnen. Als je hierover vragen hebt of vrijblijvend wilt weten wat LS Legal in deze situatie voor jou kan betekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen.


Comments


bottom of page