top of page

Arbeidsconflict over het wijzigingen van de werkplek van een werknemer

Een arbeidsconflict kan ontstaan doordat de werkgever wil dat de werknemer bij een andere vestiging gaat werken: een verandering van de standplaats. Door zo'n overplaatsing kan de afstand tussen de werkplek en de woonplaats van de werknemer substantieel vergroot worden, hetgeen extra tijd en kosten voor de werknemer met zich meebrengt.


Belangenafweging werkgever en werknemer


Of dat is toegestaan hangt af van een aantal zaken. Allereerst is het van belang welke reden de werkgever heeft om de standplaats van de werknemer te wijzigingen. Een rechter zal die reden altijd afwegen tegen het belang van de werknemer bij instandhouding van de huidige werkplek.


De wijziging van de standplaats kan ook een disciplinaire maatregel zijn, bijvoorbeeld wanneer de werknemer een relatie met een collega is aangegaan. Dat zal vaak gezien worden als een goede reden van de werkgever.


Weigering overplaatsing


Een werknemer mag een dergelijke overplaatsing dus niet zomaar weigeren, dat kan gezien worden als werkweigering.


Wijzigingsbeding arbeidsovereenkomst


Als er in de arbeidsovereenkomst of op een andere wijze een wijzigingsbeding met de werknemer is overeengekomen, mag de werkgever de standplaats wijzigen. Dat mag wel alleen als hij daar een goede reden voor heeft, waarvoor het belang van de werknemer moet wijken.


Is er geen sprake van een wijzigingsbeding, dan zal de werkgever de standplaats alsnog mogen wijzigen, maar alleen als sprake is van gewijzigde omstandigheden die dat noodzakelijk maken. Het voorstel dat de werkgever daartoe doet moet verder redelijk zijn en het moet in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevergd dat hij dat voorstel aanvaard.


Reistijd werknemer


Een wijziging van de standplaats zal vaak extra reistijd voor de werknemer met zich meebrengen. Uit de jurisprudentie blijkt dat een extra reistijd van maximaal 1,5 uur per dag aanvaardbaar wordt geacht. Daarbij wordt vaak meegewogen of de werkgever een reiskostenvergoeding aanbiedt en of een gedeelte van de reistijd als werktijd kan worden aangemerkt.


Vergoeding werkgever


Het is ook aan de werkgever om mee te denken over hoe werknemers de extra reisafstand dienen te overbruggen. Zo oordeelde het Gerechtshof Den Bosch in een zaak waarin de onderneming was overgenomen, dat van de nieuwe werkgever mag worden verwacht dat hij de twee werknemers waar het in deze zaak over ging gedurende enige tijd tegemoet komt in de extra reistijd die zij moeten maken. Het hof oordeelde dat de werkgever de werknemers maandelijks een vergoeding ter hoogte van het brutoloon van 15 uren uit dient te keren. De hoogte van deze vergoeding mocht wel jaarlijks afgebouwd mochten met 5 uur.


Heb je te maken met een arbeidsconflict over jouw standplaats of een wijziging van jouw werkplek? Het kan goed zijn hierover juridisch advies in te winnen. Ik ben een ervaren jurist gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen, ik zal je dan zo snel mogelijk laten weten wat ik voor je kan doen.
Comments


bottom of page