top of page

Betaling van huur gedurende de coronacrisis

Vorige week werd bekendgemaakt dat het kabinet vindt dat huurders die door de uitbraak van het coronavirus hun inkomen verliezen en hun huur niet kunnen betalen tijdelijk niet uit huis mogen worden gezet. Wat betekent dit concreet voor verhuurders en huurders?


Geen huisuitzettingen

Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal grote verhuurmaatschappijen en brancheverenigingen. De partijen waarmee de afspraken zijn gemaakt vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland.


De belangrijkste afspraak is dat er gedurende de coronacrisis geen huisuitzettingen zullen worden gedaan, tenzij sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast.

Wanneer huurders de huur tijdelijk niet kunnen voldoen, dienen verhuurders zich

maximaal in te spannen om binnen hun mogelijkheden te zoeken naar

maatwerkoplossingen voor huurders die in de betalingsproblemen zijn

gekomen door het coronavirus.

Onderdeel van de gemaakte afspraken is verder dat er tijdens de coronacrisis geen incassokosten zullen worden berekend als huurders door de uitbraak van het virus een huurachterstand oplopen.

Aanspraak huurbetaling en dreiging huisuitzetting

Juridisch gezien zijn dit slechts afspraken die door het kabinet zijn gemaakt met een de betreffende verhuurmaatschappijen. Het is geen wetgeving dus een verhuurder kan nog steeds aanspraak maken op volledige betaling van de huurpenningen en dreigen met uitzetting als dat niet gebeurt.

Wanneer een verhuurder een huurder toch zal proberen de woning uit te zetten, kan de huurder wel een beroep doen op de uitzonderlijke omstandigheden van deze crisis en de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met verhuurmaatschappijen. Ook als het een andere verhuurder betreft, kan een huurder daarnaar verwijzen in een

uitzettingsprocedure.


De overheid heeft immers al heeft laten weten dat indien zal blijken dat afspraken niet nageleefd worden of verhuurders die niet aangesloten zijn bij een van de verhuurmaatschappijen toch overgaan tot huisuitzettingen een wettelijke maatregel niet uitgesloten is.


Betalingsproblemen huur en betalingsregeling

Het is echter de bedoeling dat dergelijke procedures zoveel mogelijk voorkomen worden. De verhuurder dient zich maximaal in te spannen voor maatwerkoplossingen voor huurders in betalingsproblemen.

Van een huurder mag daarentegen ook verwacht worden dat hij aannemelijk maakt dat er daadwerkelijk sprake is van betalingsproblemen. Ter voorkoming van misbruik lijkt het redelijk dat huurders dat onderbouwen door bijvoorbeeld hun terugval in inkomsten inzichtelijk te maken.

Daarnaast dient een huurder wel te pogen een betalingsregeling met de verhuurder overeen te komen. In de kamerbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat namelijk dat getroffen huurders wel actief moeten zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning bij hun financiële situatie, zoals ook het aanvragen van bijstand of een uitkering bij het UWV. Verhuurders dienen huurders hier ook op te wijzen.

Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Ook heeft het kabinet aangekondigd dat via spoedwetgeving mogelijk gemaakt zal worden dat tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd gedurende de crisis. Normaal gesproken is het namelijk zo dat wanneer een tijdelijk huurcontract wordt verlengd de huurovereenkomst automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verandert. Dat zal middels deze spoedwetgeving veranderen.


Juridisch advies verlenging huurovereenkomst


Vragen hierover of advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

Comments


bottom of page