top of page

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan bij het kopen van een woning?


Veel stellen die samen een huis kopen komen voor de vraag te staan of het verstandig is te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap af te sluiten.


Financiële voordelen huwelijk of geregistreerd partnerschap


Het is namelijk aan te raden er op dat moment over na te denken wat er met de woning zou gebeuren als een van beide partners zou overlijden. In zo’n geval wil je niet dat de gezamenlijke woning voor de helft eigendom van de familie van de overledene wordt. Dat wordt voorkomen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook geldt er een hoge vrijstelling van de erfbelasting over een woning die je erft van een echtgenoot of geregistreerd partner (meer dan € 600.000).


Beperkte gemeenschap van goederen


Sinds 1 januari 2018 geldt dat je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Als je niets regelt, zal er een beperkte gemeenschap van goederen ontstaan tussen de partners.


Bij een beperkte gemeenschap van goederen blijven alle bezittingen en schulden die van jou waren voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jou bij een scheiding. Verder vallen erfenissen en schenkingen, ook als zij tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden ontvangen, buiten de gemeenschappelijke boedel.


Wat wel in de beperkte gemeenschap van goederen valt zijn alle bezittingen en schulden die door jullie gezamenlijk zijn aangegaan voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap én alle bezittingen en schulden die door een van jullie beiden zijn aangegaan na de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.


Geen gemeenschappelijke boedel: huwelijkse voorwaarden


Ook bij een beperkte gemeenschap van goederen is er dus nog wel sprake van een gemeenschappelijke boedel, die bij een scheiding fiftyfifty verdeeld zal worden.

Als je dat niet wilt, kun je dat bij de notaris in huwelijkse voorwaarden laten vastleggen voordat je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit kan ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar dan moeten de huwelijkse voorwaarden worden goedgekeurd door de rechtbank.


Notarieel samenlevingscontract en testamenten


Een andere mogelijkheid is het laten opstellen van een notarieel samenlevingscontract en twee testamenten. Op die manier kun je er ook voor zorgen dat de gemeenschappelijke woning bij een overlijden geheel aan de ander toekomt en diegene geen hoge erfbelasting hoeft te betalen. De belastingvrijstelling geldt hierbij wel alleen als het notariële samenlevingscontract minstens zes maanden daarvoor is opgesteld.


Er is dan geen sprake van een gemeenschappelijke boedel en de wettelijke verplichtingen die horen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, zoals de onderhoudsplicht op grond waarvan sommige partners na een scheiding recht hebben op partneralimentatie, gelden dan ook niet.


Juridisch advies huwelijke of geregistreerd partnerschap


Als je hierover vragen hebt of wilt weten wat jij in jouw situatie het beste kunt doen of hoe je dat aan moet pakken, aarzel dan niet contact op te nemen.

Comments


bottom of page