top of page

Wanneer heeft een werknemer recht op ontslagvergoeding

Het kan iedereen overkomen: je wordt ontslagen. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat hun financiële rechten zijn in een dergelijke situatie. In deze blog wordt uitgelegd op hoeveel vergoeding een werknemer recht heeft bij ontslag.


Hoogte transitievergoeding


Wanneer je ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer heb je recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Voor de eerste tien gewerkte jaren komt de vergoeding neer op 1/3e maandsalaris per jaar.


Recht op billijke vergoeding


Soms komt daar nog een bedrag bovenop: de billijke vergoeding. Deze zal een rechter aan een werknemer toewijzen als de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.


Ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet


Het kan zijn dat je op staande voet wordt. Dit gebeurt vaak bij diefstal, fraude of wanneer er gedragsregels in ernstige mate geschonden zijn. Als je het niet eens bent met het ontslag op staande voet kun je dit aanvechten. Het is raadzaam daarbij de hulp van een jurist in te schakelen.


Als je het ontslag op staande voet niet aanvecht, of het volgens de kantonrechter rechtsgeldig is, heb je meestal geen recht op een WW-uitkering. Bovendien heb je geen recht op de transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag.


Ontslag via het UWV of de kantonrechter


Bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen dient de werkgever het ontslag bij het UWV aan te vragen.


In andere gevallen, zoals disfunctioneren van de werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter laten ontbinden.


Hiertegen kun je verweer voeren zowel bij de kantonrechter als bij het UWV. Als het verzoek tot ontslag wordt gehonoreerd, heb je recht op (minimaal) een transitievergoeding.


Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden


In veel gevallen zal de werkgever eerst proberen er onderling uit te komen. Dit kan middels een ontslag met wederzijds goedvinden. Er worden dan afspraken tussen werkgever en werknemer gemaakt die vervolgens worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hierin komt meestal te staan dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. Anders kan de werknemer namelijk misschien geen WW-uitkering krijgen. Tevens worden in een vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling van het ontslag.


Onderhandelen hogere ontslagvergoeding


Ondanks dat je bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wettelijk geen recht hebt op een transitievergoeding, is het bij het onderhandelen hierover wel vaak mogelijk een (aanzienlijk) hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding te bedingen. De werkgever wenst de gang naar de kantonrechter of het UWV en het risico op verlies immers te voorkomen. Dus zeker in het geval dat de werkgever niet over een (erg) overtuigend ontslagdossier beschikt, is het raadzaam hierover goed te onderhandelen.


Ontslagvergoeding bij opzegging met instemming


Tot slot is ook opzegging met instemming mogelijk. In dat geval zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op en gaat de werknemer daarmee akkoord. De werknemer heeft dan recht op (enkel) de transitievergoeding.


Juridisch advies ontslagvergoeding


Mocht je hierover vragen hebben over op wat voor ontslagvergoeding jij recht hebt of aan een werknemer moet betalen, aarzel dan niet contact op te nemen.

Comments


bottom of page