top of page

De wraking in de tramschutter zaak

Vandaag heeft juridisch adviseur Aachboun de rechtbank in de tramschutter zaak gewraakt, tot groot ongenoegen van de overige slachtoffers, nabestaanden en slachtofferadvocaten in de zaal.


Poging moord


Het slachtoffer dat Aachboun vertegenwoordigt, Mustafa, vindt dat er in zijn zaak sprake is van poging tot moord, terwijl het Openbaar Ministerie meent dat er (slechts) sprake is van bedreiging met terroristisch oogmerk. Daarom was Aachboun vorige week al tevergeefs een kort geding gestart om inzage in meer camerabeelden te krijgen zodat hij zou kunnen onderbouwen dat Gökman T. hem had geprobeerd te vermoorden.


Artikel 12-procedure


Het openbaar ministerie heeft de aangifte tot poging tot moord van Mustafa dus geseponeerd. Hiertegen kan een zogeheten artikel 12-procedure, waarin je je kunt beklagen over het feit dat het Openbaar Ministerie iets niet (verder) vervolgt, bij het gerechtshof gestart. Dat heeft Aachboun gedaan.


Aanhoudingsverzoek


Om die reden heeft Aachboun bij de rechtbank in de strafzaak een verzoek tot aanhouding ingediend, om de uitkomst van de artikel-12 procedure af te wachten, zodat de rechtbank in de strafzaak ook de poging moord nog zou kunnen behandelen, als het artikel-12 verzoek zou worden toegewezen. De rechtbank heeft het verzoek tot aanhouding maandag afgewezen, alleen Aachboun was er toen niet om dat het verzoek nader toe te lichten.


Wraking


Dit is de reden dat Aachboun de rechtbank vandaag wraakte, hij meent dat sprake is van vooringenomenheid bij de rechters. Andere slachtofferadvocaten achten dat kansloos en uiten hun ongenoegen hierover, aangezien dit, door de behandeling van het wrakingsverzoek alleen al, uren vertraging op zal leveren. De wrakingskamer bestaat namelijk uit drie andere rechters. Deze rechters dienen zich in te lezen, de toelichting op het wrakingsverzoek te horen en te luisteren naar de standpunten van de gewraakte rechters, het openbaar ministerie en eventueel de verdediging en slachtofferadvocaten. Mocht het wrakingsverzoek worden toegewezen, dan dient de gehele zaak opnieuw te worden behandeld. De kans daarop lijkt echter erg klein.


Vertegenwoordiging slachtoffer


Op grond van het Wetboek van Strafvordering heeft een slachtoffer het recht zich te doen bijstaan. Op de terechtzitting kan dat door een advocaat of door een andere gemachtigde. Dat kan bijvoorbeeld iemand van Slachtofferhulp zijn, een goede vriend van het slachtoffer of een juridisch adviseur.


Advocaat is een beschermde titel, maar juridisch adviseur niet, dus in beginsel kan iedereen zich juridisch adviseur noemen.


Advocaten en andere gemachtigden kunnen vervolgens de rechten die slachtoffers hebben namens hen uitoefenen. Het komt erg weinig voor dat slachtoffers of nabestaanden de rechtbank wraken.


Advies


Heeft u advies nodig bij een strafzaak? Aarzel dan niet contact op te nemen. LS Legal is gespecialiseerd in de bijstand aan zowel verdachten als slachtoffers.


Comments


bottom of page