top of page

De NOW-loketten voor de vergoeding van salarissen zijn nu geopend

Vandaag heeft de overheid het loket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geopend. Werkgevers kunnen vanaf heden een aanvraag doen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten.


Tegemoetkoming loonkosten


De overheid wil het op deze manier makkelijker en sneller maken voor werkgever om financiële ondersteuning bij de uitkering van salarissen te krijgen.

Werkgevers kunnen een aanvraag doen voor een vergoeding van de salarissen als er sprake is van een omzetdaling. Dit kan voor een periode vanaf 1 maart 2020, dus met terugwerkende kracht.


Een aanvraag kan worden gedaan voor werknemers met een vast én met een flexibel contract, dus ook oproepkrachten. Op deze manier kunnen alle werknemers normaal worden doorbetaald.

Voorwaarden

Om voor een vergoeding van de loonkosten in aanmerking te komen dient de werkgever tenminste 20% omzetverlies te verwachten. De werkgever zal dan maximaal 90% van de loonsom vergoed krijgen, afhankelijk van de terugval in omzet. Als bijvoorbeeld 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonkosten van de werkgever.

Het UWV zal vooraf op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming aan de werkgever verstrekken.

Verder dient de werkgever zich bij een aanvraag NOW vooraf te committeren aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aan te vragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Betaling vergoeding

Het is de bedoeling van het UWV om de eerste betaling tussen 2 tot 4 weken nadat de aanvraag is gedaan te voldoen. Vaak zal het volgens de UWV zelfs nog sneller uitgekeerd worden. De aanvraag dient dan wel volledig te zijn.


De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met een mogelijkheid tot een verlenging met nog eens 3 maanden.


Als je hierover vragen hebt of vrijblijvend wilt weten wat LS Legal in deze situatie voor jou kan betekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen.


Commentaires


bottom of page